Disclaimer

The Chaos Fairytales, verder benoemd als LVCH, betracht grote zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van deze website, om de juistheid van de informatie op haar website te waarborgen. De website is echter uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik. LVCH aanvaardt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en toepasselijkheid ervan. Het gebruik ervan is voor uw eigen risico.

LVCH is geen nieuwswebsite. De artikelen en blogs bevatten opinies voortvloeiend uit de inspiratie van artikelen van andere bronnen als websites, tijdschriften of boeken, en eigen ervaringen. LVCH benadrukt hiermee dat wat wordt gepubliceerd een mening is en geen vaststaand feit. De informatie is geen vervanging voor professionele medische of geestelijke zorg, behandeling of advies. Daarom wijst LVCH erop zeker geen behandelingen of adviezen te weigeren op basis van de informatie dat hier is gepubliceerd.

De website van LVCH kan hyperlinks bevatten naar niet door LVCH gecontroleerde websites van derden. LVCH is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, juistheid, toepasbaarheid en beschikbaarheid van deze websites. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door LVCH niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

LVCH is niet aansprakelijk ten aanzien van enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit de werking van de LVCH-website of het gebruik van informatie op de LVCH-website.

Op de website van LVCH en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.